Helēna Heinrihsone. ILLUMINATION

Ja galvaskausi piedalītos ballēs, iespējams, tos varētu ieraudzīt salūta laikā.

Galvaskausi un salūts arī ir Helēnas Heinrihsones galvenais motīvs šajā darbu sērijā. Salūts ir tas, kas rada kādu gaismu ar pārtraukumiem, kuros pēkšņi no gaismas var izlīst visādi notikumi. Galvaskausi ir uzposušies – ārkārīgi vizuāli bagātināti, papildināti ar dārgakmeņiem un dāžadu materiālu mežģīnēm. Tie, kas tumsā un visādās pazemēs, ir gatavi svētkiem, kas arī ir galvenā ideja.

Iespējams, Helēnas darbus katru atsevišķi var skatīt kā mazu uguņošanu. Tās ir daudz interesantākas par liela mēroga, jo mazās uguņošanas ir tīrākas, smalkākas, tomēr ar savu zināmu viltību. Un ir interesanti iedomāties, ka, stāvot pie mākslinieces darba, atrodies īsu mirkli pēc uzliesmojuma, kad acis tik tikko pieradušas pie ekspresīvi piesātinātās krāsainības, ieraugot to, kas tumsā bija apslēpts.

 

Teksts: Zane Kazbuķe