SAULE NEZIN, CIK TĀ TUMŠA / ŠĪS PASAULES PUTEKĻOS

Artūrs Virtmanis

6. janvāris – 29. janvāris, 2020

Ideālists Rainis un dekadenti pesimistiskais amerikāņu filozofs Jūdžins Takers (Eugene Thacker)
– iespējams, ir dīvaina kombinācija, taču šoreiz tieši tāda veida atsauču tiltu būvēju ar saviem
darbiem. Un šis ir turpinājums maniem eksperimentiem ar nepastāvīgiem, īslaicīgi pastāvošiem
mākslas darbiem, kas pirms dažiem gadiem aizsākās Drawing Center eksperimentālās
programmas Open Sessions ietvaros. Manā gadījumā “putekļi” ir ne tikai metafora, bet
vienlaikus arī burtiska spēle ar putekļiem burtiskā nozīmē - ogli un tās atstātajām pēdām uz
baltās papīra virsmas. “Šīs pasaules putekļos”, jeb In the Dust of This Universe,ir pārfrāzējums
par filozofa Tackera melanholiskajām meditācijām: par pasauli apokalipses priekšnojautās.
Rainis turpretī runāja par kāda idealizēta, augstāka stāvokļa iespējamību. Lūk starp šīm divām
galējībām es velko melnu, trauslu līniju...
Monumentāls ogles zīmējums ar īsti nenosakāmas milzu figūras attainojumu varētu pārstāvēt
Raini - Kalns, kas, kā šķiet, lūkojās virzienā tālu prom no mums...
Tumšie, amorfie, gandrīz tikai tukšumu attainojošie grafikas darbi pārstāv Jūdžinu Takeru.
Melna lode vai disks -  kā negatīva saule- ir hibrīdforma, kas pastāv starp abiem domātājiem.
Kaut kur tur pa vidu esam mēs un viss pārējais...
/ A.Virtmanis /