LIEN TRUONG

SEEPING OF A GHOST

7. novembris – 12. novembris, 2016

Šajos darbos es izmantoju vēstures attēlošanai piemērotu hibrīda žanru, ar kura palīdzību interpretēju stāstošus, mūsu kolektīvās vēstures veidojušus brīžus. Iemiesojot Mišela Fuko koncepciju par heterotopiju kā vietu kas atspoguļo, izkropļo un izmaina citas vietas, manis gleznotie žesti apvieno reģionālu tekstīliju motīvus, kas kalpo par atsauci vispasaules tekstila tirdzniecībai, kas jau gadsimtiem ilgi savdabīgā veidā stāstījusi par migrāciju, hierarhiju un varu. Tekstila neverbālā estētika pārspēj jebkuras valodas barjeras un ievērojami sekmē kultūras absorbciju.