Zudušie Dārzi

Pēteris Līdaka

20. septembris – 31. oktobris, 2019

Mani jaunākie darbi izstādē “Zudušie dārzi” ir tapuši, aizrauktīgi improvizējot, rotaļājoties ar krāsām un līnijām, izbaudot darba procesu un mirkli, vērojot kā ota atstāj krāsu uz papīra, zīmulis skan, beržoties pret to. Neko neplānojot, intuitīvi, neapzināti gleznoju dārzus. Zudušas, nekur neeksistējošas, dziļi manā atmiņā palikušas vīzijas un noskaņas par cilvēka nepārveidotiem, haotiskiem, bet tai pat laikā harmoniskas struktūras dārziem.

Dabā viss ir haosā, haosā kur ir harmonija un struktūra, kur it kā šķietamas sagadīšanās pēc viss ir nostājies dabiskā līdzsvarā.