SAULE NEZIN CIK TĀ TUMŠA / ŠĪS PASAULES PUTEKĻOS

Artūrs Virtmanis

6. februāris – 29. februāris, 2020

Ideālists Rainis un dekadenti pesimistiskais amerikāņu filozofs Jūdžins Takers (Eugene
Thacker), iespējams, ir dīvaina kombinācija, taču šoreiz tieši tāda veida atsauču tiltu es būvēju ar saviem darbiem. Un šis ir turpinājums maniem eksperimentiem ar nepastāvīgiem, īslaicīgi pastāvošiem mākslas darbiem, kas pirms dažiem gadiem aizsākās Drawing Center
eksperimentālās programmas Open Sessions ietvaros. Manā gadījumā “putekļi” ir ne tikai
metafora, bet vienlaikus arī spēle ar putekļiem burtiskā nozīmē - ogli un tās atstātajām pēdām uz baltās papīra virsmas. “Šīs pasaules putekļos”, jeb In the Dust of This Universe, ir
pārfrāzējums par filozofa Takera melanholiskajām meditācijām: par pasauli apokalipses
priekšnojautās. Rainis turpretī runāja par kāda idealizēta, augstāka stāvokļa iespējamību. Lūk starp šīm divām galējībām es velku melno, trauslo līniju...

Monumentāls ogles zīmējums ar īsti nenosakāmas milzu figūras attainojumu varētu pārstāvēt
Raini : Kalns, kas, kā šķiet, lūkojās virzienā tālu prom no mums...

Tumšie, amorfie, gandrīz tikai tukšumu attainojošie grafikas darbi pārstāv Jūdžinu Takeru.
Melna lode vai disks - kā negatīva saule- ir hibrīdforma, kas pastāv starp abiem domātājiem.
Kaut kur tur pa vidu esam mēs un viss pārējais...
/ A.Virtmanis /