DEBESIS

Iveta Priedīte

17. oktobris – 3. novembris, 2017

“Mani darbi ir par realitātes sajūtas raksturojumu, bet, ja konkrētāk, manos darbos tiek pretstatīta ‘brendu“ pasaulei jeb “brendu kultam” ar ironisku cerību par šī pretnostatījuma harmonisku pastāvēšanas iespējamību. Šī tematika ir ļoti aktuāla, jo, šobrīd, “materiālā pasaule” valda pār “jūtu pasauli”. Savu darba stilu es gribētu prezentēt kā ‘Jauno Superabstrakcionismu“. Ar humora pilnu cerību gribētos piebilst, ka tāpat kā jebkura vēstures liecība paliek nākotnes paaudzēm, arī mani darbi, kas atspoguļo šī brīža dzīves sajūtu, paliks nākotnes paaudzēm, kā vēstures apliecinājums par šo laiku.”
Iveta Priedīte

Iveta Priedīte sevi dēvē par Jaunā Superabstrakcionisma pārstāvi, un šo virzienu sākusi attīstīt no 2003. gada. Māksliniecei piemīt lakonisks izteiksmes veids, ar kuru viņa akcentē zīmju valodas simbolismu abstraktā vēstījumā. Viņas interešu lokā ietilpst šodienas sajūtas attainošana, to atklājot nedaudz ironiskā valodā un ar minimālistiskiem līdzekļiem.
Izstādes iedvesmas avots, kā vēstī arī tās nosaukums, ir debesis, kas pamazām apvītas arī ar citiem aizraušanās avotiem, piemēram, Kazimira Maļēviča lidmašīnas, baroka mūzika, popārts, ar tā ironiski kritisko popkultūras attainojumu, pati dzīve un mākslinieces pārdomas par to.